Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: сайта на Тета лечение с Елена Калинова

С настоящото уведомявам/е, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка

Формуляр за отказ от договора

10 + 4 =

Translate »