Вината

Вината

Вината е чувство като всяко друго, което изпитваме при определени обстоятелства. Специалистите са на мнение, че нито едно от чувствата не бива да бъде потискано, а напротив изживяно по правилен начин, разбрано и освободено. Всичко, което не съумеем да приемем и...
Translate »