Вината

Вината

Вината е чувство като всяко друго, което изпитваме при определени обстоятелства. Специалистите са на мнение, че нито едно от чувствата не бива да бъде потискано, а напротив изживяно по правилен начин, разбрано и освободено. Всичко, което не съумеем да приемем и...
Осъзнато позитивни или „не“ на негативизма

Осъзнато позитивни или „не“ на негативизма

Защо е толкова важно да бъдем осъзнато позитивни Бъдете позитивни, бъдете позитивни. Навсякъде се говори за това. Но в смисъл да сте весели, да не показвате това, което чувствате, а винаги да се усмихвате независимо от вътрешното Ви състояние. Е, аз не съм съгласна с...
Translate »